Umonium 38- Dung dịch khử khuẩn mức độ cao an toàn

Người đăng: AdminNgày đăng: 29/04/2021

Các dung dịch khử khuẩn mức độ cao luôn đi kèm với rủi ro hóa học đối với người sử dụng như kích ứng, ăn mòn da, chứa các thành phần có nguy cơ gây ung thư, gây đột biến, độc tính sinh sản.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 29/04/2021

Sự khác biệt giữa phòng áp lực dương và áp lực âm

Người đăng: AdminNgày đăng: 02/04/2021

Từ lâu, phòng áp lực dương và phòng áp lực âm đã đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát điều kiện môi trường trong các cơ sở công nghiệp.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 02/04/2021
Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 25/12/2020