Virus CORONA 2019-nCoV và các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm

Người đăng: AdminNgày đăng: 01/02/2020

Virus Corona mới 2019 (gọi tắt là 2019-nCoV) được phát hiện ở Trung Quốc là một chủng mới của họ virus Corona, chưa từng xuất hiện ở người. Sự bùng phát các ca nhiễm virus mới trên con người là vấn đề đáng lo ngại với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi chúng ta có rất ít thông tin và đặc tính của virus, phương thức lây nhiễm giữa người với người, mức độ nghiêm trọng của bệnh tình và cách điều trị.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 01/02/2020 Tải về

Nhân viên Sagomed tham dự Khoá đào tạo cho các Quản lý cấp trung

Người đăng: AdminNgày đăng: 01/01/2020

Với quan điểm 'Con người phù hợp là tài sản của doanh nghiệp', Công ty SAGOMED luôn chú trọng việc đào tạo, phát triển nhân viên và đặc biệt chú trọng đào tạo các thế hệ quản lý cấp trung của doanh nghiệp.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 01/01/2020

Sagomed đồng hành tham gia tổ chức Hội Nghị Khoa Học Thường Niên 2019

Người đăng: AdminNgày đăng: 01/01/2020

Với tiêu chí '"Đừng thay thế các mối nguy hại sinh học bằng các nguy cơ hoá học", Công ty SAGOMED luôn là đơn vị tiên phong tại thị trường Việt Nam nhập khẩu và phân phối các sản phẩm y tế "an toàn và chất lượng" cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm nghiên cứu.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 01/01/2020