Sagomed đồng hành tham gia tổ chức Hội Nghị Khoa Học Thường Niên 2019

Người đăng: AdminNgày đăng: 01/01/2020

Với tiêu chí '"Đừng thay thế các mối nguy hại sinh học bằng các nguy cơ hoá học", Công ty SAGOMED luôn là đơn vị tiên phong tại thị trường Việt Nam nhập khẩu và phân phối các sản phẩm y tế "an toàn và chất lượng" cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm nghiên cứu.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 01/01/2020

5 quy tắc để có cuộc họp thành công và hiệu quả

Người đăng: AdminNgày đăng: 08/11/2019

Các cuộc họp xưa nay vốn luôn phải “oan ức” chịu tiếng xấu là thủ phạm ngốn hết thời gian làm việc của dân văn phòng. Nhưng, bạn biết đấy, sự thật không phải vậy. Họp hành và thảo luận nhóm không bao giờ có thể chiếm hết thời gian làm việc nếu chúng ta thực hiện đúng cách.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 08/11/2019

Phân tích SWOT bản thân để cải thiện sự nghiệp

Người đăng: AdminNgày đăng: 07/01/2019

SWOT là viết tắt của Strength, Weakness, Opportunity và Threat, tức là Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức. Đây vốn là công cụ phân tích chuyên nghiệp để định vị về quá khứ, hiện tại và tương lai của một công ty. Nó giúp nhà lãnh đạo của các tổ chức có tầm nhìn mới mẻ về những gì đã làm tốt, những thách thức nằm ở đâu và con đường nào cần theo đuổi.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 07/01/2019