Bơm hỗ trợ lưu chuyển máu chống VTE - DVT Flowtron ACS 900

Bơm hỗ trợ lưu chuyển máu chống VTE - DVT Flowtron ACS 900

Flowtron ACS900 cung cấp một phương pháp đơn giản, dễ sử dụng để tăng cường tuần hoàn máu ở các tĩnh mạch sâu của chân, giảm ứ máu tĩnh mạch và giúp ngăn...
Băng cuốn hỗ trợ lưu chuyển máu (ngăn ngừa VTE - DVT)

Băng cuốn hỗ trợ lưu chuyển máu (ngăn ngừa VTE - DVT)

Được thiết kế mang lại sự thoái mái cho bệnh nhân, với sự đon giản cho người sử dụng và sự linh hoạt tại các cơ sở y tế, băng cuốn hỗ trợ lưu chuyển máu là một phần...
Hệ thống bồn tắm trị liệu massage Rhapsody

Hệ thống bồn tắm trị liệu massage Rhapsody

Bồn tắm Rhapsody từ Arjo không chỉ có thể điều chỉnh chiều cao mà còn có khả năng thích ứng cao. Hệ thống bồn tắm được thiết kế cho sự linh hoạt và tương...