Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống Khí sạch

Thông tin sản phẩm:

Các khu vực trong bệnh viện được phân loại tùy theo mức độ rủi ro được quy định theo tiêu chuẩn ISO 14698, cấp độ sạch sẽ được quy định tương ứng theo ISO 5, ISO 7, ISO 8 theo Tiêu chuẩn ISO 14644-1, tương ứng với cấp độ B và C trong tiêu chuẩn WHO GMP, hoặc cấp độ Class 100, Class 10.000, Class 100.000 theo tiêu chuẩn FS 209E của Hoa Kỳ.

Khu vực phẫu thuật là khu vực cần được thiết kế hệ thống Khí sạch với các tiêu chuẩn cao nhất. Cấp độ sạch của phòng mổ sẽ phân loại dựa trên mục đích sử dụng và mức độ nhiễm khuẩn.

 

Một số sản phẩm khác