Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Gò Công

SAGOMED cung cấp lắp đặt Hệ thống khí y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Gò Công