Bệnh viên Đa Khoa Quãng Ngãi

Sagomed cung cấp và lắp đặt: Hệ Thống CT 64 lớp cắt cho bệnh viện Đa Khoa Quãng Ngãi