Bệnh viện Lao Phổi Tiền Giang

Sagomed là nhà thầu thi công hệ thống khí y tế trung tâm cho Bệnh viện Lao Phổi Tiền Giang

- Hoàn thành: 08/2013.
- Chủ đầu Tư: Sở Y tế Tỉnh Tiền Giang.

THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang
- Địa chỉ: Quốc lộ IA, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: (073)3 855 443, Fax: (073)3 856 851
- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang
- Email: nguyentanloc@tiengiang.gov.vn