Bệnh viên Phổi Đồng Tháp

Sagomed vinh dự là đơn vị cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí y tế trung tâm cho Bệnh viện Phổi Đồng Tháp thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

Dự án Bệnh viện Phổi Đồng Tháp được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 686/QĐ-UBND.HC ngày 07/7/2008, với qui mô 100 giường bệnh, tổng mức đầu tư 98,9 tỷ đồng (trong đó xây lắp: 48,2 tỷ đồng, thiết bị: 21 tỷ đồng, chi phí khác + dự phòng: 25,7 tỷ đồng). Bệnh viện Phổi được đầu tư xây dựng tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, diện tích chiếm đất 22.600 m2. Chủ đầu tư là Sở Y tế Đồng Tháp; Đơn vị tư vấn Quản lý dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình tỉnh; Đơn vị tư vấn lập thiết kế dự án: Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Đồng Tháp.

Diện tích sàn xây dựng khoảng 6.600 m2, Bệnh viện Phổi Đồng Tháp đưa vào hoạt động với quy mô 100 giường bệnh, có 4 phòng chức năng và 11 khoa lâm sàng, cận lân sàng; Tổng số cán bộ viên chức Bệnh viện đến thời điểm đưa vào hoạt động là 96 biên chế, trong đó có 08 Bác sỹ (có 02 Bác sĩ hỗ trợ của BV ĐKĐT và BV ĐKSĐ), 01 Dược sỹ Đại học, 03 Cử nhân điều dưỡng, 08 y sỹ (02 Y sĩ đang học Bác sĩ hệ tập trung), 10 Dược sỹ Trung học, 45 Điều dưỡng trung cấp, 03 kỹ thuật viên trung cấp y, còn lại là những cán bộ khác.