Bệnh viện Tân Phú Đông - Tiền Giang

Sagomed vinh dự là đơn vị cung cấp và lắp đặt: Hệ thống khí y tế trung tâm cho Bệnh viện Tân Phú Đông - Tiền Giang

- Chủ đầu Tư: Sở Y tế Tỉnh Tiền Giang.

- Hoàn thành: 12/2013.