Bệnh viện Từ Dũ

Sagomed vinh dự là đơn vị cung cấp và lắp đặt cho Bệnh viện Từ Dũ hệ thống cơ điện nhẹ và hệ thống báo gọi y tá.

- Hạng mục cung cấp: Hệ thống cơ điện nhẹ, hệ thống báo gọi y tá.
- Hoàn thành: 09/2013.