Bệnh viện Đa Khoa Cửa Đông

SAGOMED là nhà thầu cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí y tế trung tâm cho Bệnh viện Đa Khoa Cửa Đông (hoàn thành năm 2011)