Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

SAGOMED là nhà thầu thi công lắp đặt Hệ thống khí y tế - Khu mở rộng của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Thời gian thực hiện: Q IV-2012