Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Japanese Medical Gas Outlets

Japanese Medical Gas Outlets

Chuẩn Nhật, Pin Index
Ổ khí đầu ra GEM Shield BS

Ổ khí đầu ra GEM Shield BS

Ổ khí đầu ra Gem shield của Beacon Medaes được thiết kế theo tiêu chuẩn Anh, BS EN ISO 91701:2008 với chất lượng & độ tin cậy hoàn hảo.
European DIN Outlets

European DIN Outlets

Có đủ các Outlet theo tiêu chuẩn: Pháp (AFNOR/NF), Chuẩn Thụy điển, Chuẩn Đức, Chuẩn Châu Âu & Chuẩn Italy