Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Giải pháp về phần mềm và phần cứng đi kèm nhằm cung cấp lưu trữ và cung cấp thông tin dữ liệu kiểm soát nhiễm khuẩn, hỗ trợ kiểm soát đường đi của dụng cụ sau khi đã thực hiện hoàn tất quy trình tiệt khuẩn và đưa vào sử dụng.