Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Hệ thống giám sát và điều khiển AHU

Thông tin sản phẩm:

Bộ điều khiển của mỗi AHU trong hệ thống kết nối với mạng Ethernet và hiển thị trên màn hình máy tính bất kỳ với 02 chức năng chính:

- Cho phép người sử dụng truy cập thông qua mạng Etherner để theo dõi và hiển thị trên màn hình máy tính các thông số vận hành chính của AHU.

- Truy cập từ xa thông qua mạng Internet để giám sát và cài đặt các thông số và hoạt động của AHU, hỗ trợ xử lý sự cố. Hệ thống điều khiển phải có mật mã (password) để quản lý các truy cập vào việc điều chỉnh các thông số vận hành của hệ thống AHU.

Một số sản phẩm khác