Bệnh viện Safari Phú Quốc

SAGOMED là đơn vị cung cấp lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm tại Bệnh viện Safari Phú Quốc