Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

GHI NHẬN YÊU CẦU
Các chuyên viên bán hàng sẽ thu thập các thông tin yêu cầu của bạn cho CSSD, thiết bị yêu cầu trước khi thiết kế


THIẾT KẾ
Kỹ sư thiết kế của chúng tôi làm việc với chuyên gia của nhà sản xuất để thiết kế bản vẽ chi tiết cho CSSD của bạn


LẮP ĐẶT
Kỹ sư, kỹ thuật thi công của chúng tôi triển khai thực hiện việc thi công, lắp đặt, chạy thử đảm bảo hệ thống đáp ứng các tiêu chí thiết kế yêu cầu


ĐÀO TẠO
Sau khi hệ thống chạy thử vận hành tốt, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi hướng dẫn vận hành cho các kỹ thuật viên của Bệnh viện


HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Trong suốt quá trình sử dụng và bảo hành, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp các thắc mắc của khách hàng