Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Bơm hỗ trợ lưu chuyển chống VTE-DVT Flowtron Excel

Bơm hỗ trợ lưu chuyển chống VTE-DVT Flowtron Excel

Flowtron Excel thuộc hệ thống hỗ trợ lưu chuyển máu ngăn chặn thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và nghẽn mạch máu. Flowtron Excel không xâm lấn, hiệu quả, được thiết kế cung...
Bơm hỗ trợ lưu chuyển máu chống VTE - DVT Flowtron ACS 900

Bơm hỗ trợ lưu chuyển máu chống VTE - DVT Flowtron ACS 900

Flowtron ACS900 cung cấp một phương pháp đơn giản, dễ sử dụng để tăng cường tuần hoàn máu ở các tĩnh mạch sâu của chân, giảm ứ máu tĩnh mạch và giúp ngăn...
Băng cuốn hỗ trợ lưu chuyển máu (ngăn ngừa VTE - DVT)

Băng cuốn hỗ trợ lưu chuyển máu (ngăn ngừa VTE - DVT)

Được thiết kế mang lại sự thoái mái cho bệnh nhân, với sự đon giản cho người sử dụng và sự linh hoạt tại các cơ sở y tế, băng cuốn hỗ trợ lưu chuyển máu là một phần...