Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Hệ thống hút khí mê chuyên dụng AGS

Thông tin sản phẩm:
  • Hệ thống hút khí gây mê chuyên dụng của BeaconMedæs được thiết kế theo HTM 0201, HTM 2022 đạt tiêu chuẩn EN ISO 7396-2, BS6834 cung cấp sự an toàn và thân thiện với người sử dụng.
  • Hệ thống loại bỏ hoàn toàn các hỗn hợp khí gây mê ở các khu vực có các ổ khí đầu ra gây mê tại các phòng mổ, phòng gây mê... 
  • Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nhiều không gian nhỏ hẹp.
  • Bảng điều khiển trung tâm tại hệ thống máy tích hợp thêm các bảng điều khiển ON/OFF đặt tại các phòng chức năng. 

 

Một số sản phẩm khác

Hệ thống phân phối khí Oxy, CO2, N2O tự động

Hệ thống phân phối khí Oxy, CO2, N2O tự động

Bộ điều phối tự động hoàn toàn, phù hợp với HTM 02-01, HTM 2022, hoặc NFPA 99, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE