Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Hệ thống máy hút y tế trung tâm

Thông tin sản phẩm:
  • Thiết kế theo tiêu chuẩn HTM 2022, HTM 02-01 hoặc NFPA 99.
  • Có các chứng chỉ chất lượng ISO 13485, ISO 14001 và CE.
  • Hệ thống được thiết kế dạng module, gọn nhẹ và chiếm ít diện tích.
  • Gồm các máy hút hoạt động luân phiên ngừng nghỉ đảm bảo độ bền và tuổi thọ cao.

Hệ thống máy hút khí y tế trung tâm bao gồm

  • Hệ thống máy hút
  • Hệ thống xử lý khí hút
  • Hệ thống điều khiển
  • Bình tích áp trung gian

Một số sản phẩm khác

Hệ thống phân phối khí Oxy, CO2, N2O tự động

Hệ thống phân phối khí Oxy, CO2, N2O tự động

Bộ điều phối tự động hoàn toàn, phù hợp với HTM 02-01, HTM 2022, hoặc NFPA 99, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE