Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 25/12/2020

SAGOMED được vinh danh "Top 10 Thương Hiệu Mạnh Asean 2020”

Người đăng: AdminNgày đăng: 07/12/2020

Năm 2020 đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ ghi nhận quá trình 10 năm phát triển và thành công của công ty SAGOMED, nổi bật là ngày 05/12/2020, Công ty SAGOMED được vinh danh và trao giải thưởng “Top 10 Thương Hiệu Mạnh Asean 2020”.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 07/12/2020

Sagomed Team Building 2020 - Sapa

Người đăng: AdminNgày đăng: 05/12/2020

Ngày 3/12 -6/12 Công ty SAGOMED đã tổ chức chuyến đi Team Building cho toàn thể nhân viên tại Sapa và thành phố Hà Nội.

Xem thêm Người đăng: AdminNgày đăng: 05/12/2020