Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Trạm trung tâm báo gọi y tá

Trạm trung tâm báo gọi y tá

  Trạm trung tâm báo gọi y tá với tính năng đàm thoại hai chiều, hiển thị danh sách gọi y tá và cảnh báo lâm sàng theo thứ tự...
Bộ điều khiển vùng

Bộ điều khiển vùng

Bộ điều khiển tín hiệu vùng cho phép điều khiển từ 8-16 nút gọi y tá
Bộ hiển thị thông tin hành lang

Bộ hiển thị thông tin hành lang

Bộ hiển thị thông tin cuộc gọi gồm số phòng, số giường bằng âm thanh & chữ LED động là lựa chọn cho các trung tâm báo gọi y tá có hành lang...
Đèn báo chỉ thị phòng (overdoor lamp)

Đèn báo chỉ thị phòng (overdoor lamp)

Đèn báo chỉ thị phòng (overdoor lamp) được thiết kế phía ngoài cửa mỗi phòng bệnh nhân, đèn báo chỉ thị phát sáng nhấp nháy khi...
Nút báo gọi y tá tại giường

Nút báo gọi y tá tại giường

Nút báo gọi y tá tại giường được thiết kế tại đầu giường bệnh nhân gắn âm tường hoặc tích hợp trên các hộp kỹ thuật đầu giường (bedhead Unit) với nhiều loại...