Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Van ngắt cách ly

Van ngắt cách ly

Là dạng van cầu, thiết kế theo tiêu chuẩn HTM 2022, HTM 02-01 và NFPA
Hệ thống phân phối khí Oxy, CO2, N2O tự động

Hệ thống phân phối khí Oxy, CO2, N2O tự động

Bộ điều phối tự động hoàn toàn, phù hợp với HTM 02-01, HTM 2022, hoặc NFPA 99, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm

Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm

Hệ thống khí nén y tế của chúng tôi cung cấp được thiết kế theo tiêu chuẩn HTM 2022, HTM 02-01, NFPA 99 với các công nghệ hiện đại nhất: Giảm chi phí vận...
Hệ thống máy hút y tế trung tâm

Hệ thống máy hút y tế trung tâm

Thiết kế theo tiêu chuẩn HTM 2022, HTM 02-01 hoặc NFPA 99. Có các chứng chỉ chất lượng ISO 13485, ISO 14001 và CE. Thiết kế dạng module, gọn nhẹ và chiếm ít diện...
Hệ thống hút khí mê chuyên dụng AGS

Hệ thống hút khí mê chuyên dụng AGS

Hệ thống hút khí gây mê chuyên dụng của BeaconMedæs được thiết kế theo HTM 0201, HTM 2022 đạt tiêu chuẩn EN ISO 7396-2, BS6834 cung cấp sự an toàn và...