Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Phòng mổ Hybrid công nghệ cao

Phòng mổ Hybrid công nghệ cao

Phòng mổ Hybrid (Hybrid Operating Room) là xu hướng mới nhất về phẫu thuật trên thế giới
Hộp tích hợp

Hộp tích hợp

Hộp tích hợp (Media Flap)
HT Fast Track Conversion Kit

HT Fast Track Conversion Kit

Bộ KIT chuyển đổi phòng bất kỳ thành phòng bệnh nhân Covid-19