BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 2- BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH TIỀN GIANG

BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 2- BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH TIỀN GIANG

Địa chỉ: 504 Ql1A, TT. Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang

+ Bệnh viện Dã chiến số 2 là nơi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 ở thể nặng, hiện đang điều trị khoảng 60 bệnh nhân.
+ Quy mô: Bệnh viện gồm các khoa chuyên môn: Khoa Điều trị, Khoa Dược - Cận lâm sàng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt gói hệ thống khí y tế trung tâm cho bệnh viện dã chiến số 2
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Hệ thống khí y tế trung tâm (thi công lắp đặt và hoành thành trong Quý IV năm 2021)