Bệnh Viện Dẫ Chiến Thu Dung Điều Trị COVID-19 Số 13

BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 13

Địa chỉ: 9A-B Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP HCM

+ Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 13 với quy mô 3.300 giườn bệnh trong đó 500 giường dành cho Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 (trực thuộc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tại TpHCM) và 2.800 giường dành cho thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 có triệu chứng ở mức độ trung bình và nặng.
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế cho Bệnh viện Dã chiến Thu dung điều trị số 13
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Hệ thống khí y tế trung tâm (08/2021 – 09/2021)