Bệnh Viện Dã Chiến Thu Dung Điều Trị COVID-19 Số 14

BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 14

Địa chỉ: Số 2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

+ Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 14 tuyến cuối trong điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM, có quy mô 600 giường bệnh, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại như máy thở chức năng cao, máy monitor, máy sốc tim, bồn oxy dung tích 20m2, hệ thống oxy tới tận giường bệnh.
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm cho Bệnh viện Dã chiến Thu dung điều trị số 14
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Hệ thống khí y tế trung tâm (08/2021 – 09/2021)