Bệnh Viện Dã Chiến Thu Dung Điều Trị COVID-19 Số 16

BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 SỐ 16

Địa chỉ: 16 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, TP. HCM

+ Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 16 của TPHCM (phường Phú Thuận, Quận 7) chính thức đi vào hoạt động với quy mô gần 3.000 giường sau 20 ngày tức tốc xây dựng.
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm cho Bệnh viện Dã chiến Thu dung điều trị số 16
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Hệ thống khí y tế trung tâm (2021 – Đang thực hiện)
•Giường bệnh nhân 02 tay quay (Bàn giao và lắp đặt trong tháng 08/2021)