Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 241 Quốc lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức đã đi vào hoạt động - Tuổi Trẻ  Online

+ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức là thành viên của Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống Y tế tư nhân với 23 năm hình thành và phát triển (từ 1997)
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt hệ thống khí sạch áp lực âm cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Hệ thống khí sạch áp lực âm (2020 – Đang thi công)