Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 468 Nguyễn Trãi, Phường 8 Quận 5, Tp, Hồ Chí Minh

+ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là một bệnh viện đa khoa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Hệ thống khí y tế trung tâm (10/2019 – 10/2019)