BỆNH VIỆN PHỔI ĐỒNG NAI

BỆNH VIỆN PHỔI ĐỒNG NAI

Địa điểm 1: VWG9+5JW, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai

+ Bệnh viện Phổi Đồng Nai trở thành bệnh viện chuyên điều trị Covid-19, bệnh viện đã cải tạo lại cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị, máy móc để sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 và tiếp đón các trường hợp nguy cơ phải cách ly tập trung
+ Quy mô: được phân chia thành 3 khu vực. Một khu cách ly nguy cơ cao được sắp xếp 45 giường bệnh; một khu điều trị cho bệnh nhân Covid-19 với 60 giường bệnh; một khu hồi sức được trang bị đầy đủ máy móc dự kiến 10 giường bệnh.
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt hệ thống y tế trung tâm sử dụng trong việc điều trị các bệnh nhân mác COVID-19
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Hệ thống khí y tế trung tâm (Quý VI - 2021 – Đang thực hiện)