Bệnh Viện Quận Thủ Đức

BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC

Địa chỉ: Số 29 phường Phú Châu, Khu phố 5, phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Đổi tên ba bệnh viện ở thành phố Thủ Đức - VnExpress Sức khỏe

+ Bệnh viện Quận Thủ Đức
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm cho Bệnh viện Quận Thủ Đức
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Hệ thống khí y tế trung tâm (2020 – Đang thực hiện)