TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THỐNG NHẤT

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THỐNG NHẤT

Địa chỉ: xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

+ Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất - với quy mô 30 giường
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt hệ thống y tế trung tâm sử dụng trong việc điều trị các bệnh nhân mác COVID-19
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Hệ thống khí y tế trung tâm (2021 – Đang thực hiện)