TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH CỬU

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH CỬU

Địa điểm: 768, TT. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

+ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt hệ thống y tế trung tâm sử dụng trong việc điều trị các bệnh nhân mác COVID-19
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Hệ thống khí y tế trung tâm (Quý VI 2021 – Đang thực hiện)