Trường Đại Học Duy Tân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Địa chỉ: đường Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Duy Tân năm 2020

+ Đại học Duy Tân là một trường đại học tư thục đầu tiên tại miền Trung Việt Nam, được thành lập năm 1994. Trường có mặt trong một số bảng xếp hạng đại học như: QS Rankings, CWUR, URAP, Nature Index, ShanghaiRanking Consultancy
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm cho Đại học Duy Tân
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Hệ thống khí y tế trung tâm (2018 – 2019)