BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: các BV dã chiến tại Thành phố HCM

+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt giường hồi sức đa chức năng cho các BV Dã chiến thuộc khu vực HCM
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Giường hồi sức đa chức năng (08/2021)