Bệnh Viện Nhân Dân 115

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

Địa chỉ: Số 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng I hướng viện - trường trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên khoa thần kinh, tim mạch và thận học...
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt giường hồi sức tích cực kèm cân điện cho BV Nhân dân 115
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Giường hồi sức tich cực kèm cân điện tử - Hãng Arjo (Thủy Điển) (Bàn giao & lắp đặt trong năm 2021)