Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Sagomed vinh dự là đơn vị cung cấp và lắp đặt: Thiết bị phòng mổ cho Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - TPHCM