Bệnh Viện Ung Bướu Cơ Sở 2

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CƠ SỞ 2

Địa chỉ: Đường 400 Phường Tân Phú Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Bệnh viện ung bướu - cơ sở 2 là bệnh viện chuyên khoa về ung bướu chất lượng cao, hiện đại; ứng dụng các phương pháp kỹ thuật, công nghệ khám và chữa bệnh tiến bộ trong lĩnh vực y học trên thế giới.
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt giường hồi sức tích cực kèm cân điện cho BV Ung Bướu Cơ sở 2
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Giường hồi sức tich cực kèm cân điện tử - Hãng Arjo (Thủy Điển) (bàn giao và lắp đặt năm 2021)