FAMILY MEDICAL PRACTICE VIETNAM

FAMILY MEDICAL PRACTICE VIETNAM

Địa điểm: 95 Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

+ Là nhà cung cấp dịch vụ y tế thuộc sở hữu vốn của nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, FMP ngay từ những ngày đầu thành lập năm 1995 đã đạt tiêu chuẩn quốc tế trong hệ thống y khoa
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt giải pháp sàn vinyl cho bệnh viện
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Vinyl dẫn tĩnh điện
•Nội thất phòng mổ