Sở Y Tế - Tp Hồ Chí Minh

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch mua sắm một số trang thiết bị y tế từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.
+ Sagomed hân hạnh cung cấp và lắp đặt các trang thiết bị cho phòng chống dịch COVID-19 như Máy chạy thận nhân tạo, Máy lọc máu liên tục, Bơm truyền dịch, Máy đo khí máu cầm tay.
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Mua sắm Trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 số 1 (10/2021 – Đang thực hiện)