ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC QUẬN 5

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC QUẬN 5

Địa chỉ: 211 An D. Vương, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 

+ Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Quận 5 được Công ty Cổ Phần VIFON tài trợ các gói thiết bị hỗ trợ điều trị và chống dịch
+ Sagomed hân hạnh cung cấp các thiết bị sử dụng trong điều trị và chống dịch cho UB Quận 5 (10/2021)
+ Các hạng mục cung cấp bao gồm:
•Máy theo dõi bệnh nhân
•Máy truyền dịch
•Bơm tiêm điện