Bệnh Viện Hùng Vương

BỆNH VIỆN HUNG VƯƠNG

Địa điểm: 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh