Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học

BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

Địa điểm: 118 Hồng Bàng, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh