Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Bộ báo động trung tâm và khu vực thế hệ mới Total Alert Infinity

Bộ báo động trung tâm và khu vực thế hệ mới Total Alert Infinity

Beacon Medaes giới thiệu thế hệ báo động khu vực và trung tâm cho Hệ thống khí với công nghệ mới nhất: Màn hình LCD phím chạm, hiển thị thông tin và...
Bộ báo động trung tâm MP125

Bộ báo động trung tâm MP125

Theo tiêu chuẩn HTM 2022, HTM02-01 Lắp đặt đơn giản, dễ quan sát
Bộ báo động khu vực MP26

Bộ báo động khu vực MP26

Đáp ứng tiêu chuẩn HTM 2022, HTM 02-01 Báo động khu vực Medipoint 26
Bộ báo động Total Alert 2

Bộ báo động Total Alert 2

Bộ báo động thế hệ mới, lắp dặt đơn giản, theo dõi hiệu quả. Đáp ứng tiêu chuẩn NFPA.
Bộ báo động MEGA2

Bộ báo động MEGA2

Đáp ứng tiêu chuẩn NFPA. Thiết kế nhỏ gọn, đơn giản, độ bền cao