Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Trung tâm kiểm soát nhiễm khuẩn (CSSD – RUMED) hiện nay là bộ phận không thể thiếu trong cấu trúc của một bệnh viện hiện đại. Việc tư vấn, thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị và vận hành một trung tâm kiểm soát nhiễm khuẩn đạt các tiêu chuẩn quốc tế đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu vận hành tại các cơ sở y tế đang là nhu cầu thiết yếu. SAGOMED tự hào là đơn vị cung cấp đa dạng giải pháp cho các trung tâm kiểm soát nhiễm khuẩn, từ việc cung cấp thiết bị rời đến giải pháp trọn gói bao gồm khảo sát, tư vấn thiết kế, thi công và cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho một trung tâm kiểm soát nhiễm khuẩn hoàn chỉnh.