Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Thiết bị nâng hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân Minstrel

Thiết bị nâng hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân Minstrel

Minstrel® kết hợp công nghệ nâng cổ điển với các tiêu chuẩn mới nhất về an toàn và thoải mái với cả bệnh nhân và điều dưỡng viên/ y...
Thiết bị nâng hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân Maxi 500

Thiết bị nâng hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân Maxi 500

Việc di chuyển bệnh nhân từ giường đến các khu vực ngoài giường bệnh không phải là một công việc đơn giản, nhất là đối với các bệnh nhân hạn chế khả năng vận...
Thiết bị nâng hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân Maxi Move

Thiết bị nâng hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân Maxi Move

MaxiMove đêm đến một cảm giác an toàn, thoải mái cho bệnh nhân, đồng thời giúp các chăm sóc hằng ngày trở bên dễ dàng và hiệu quả hơn.
Xe nâng hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân Sara Stedy

Xe nâng hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân Sara Stedy

Sara Stedy hỗ trợ điều dưỡng viên có thể di chuyển bệnh nhân an toàn và dễ dàng. 
Thiết bị hỗ trợ di chuyển và vận động cho bệnh nhân Sara Plus

Thiết bị hỗ trợ di chuyển và vận động cho bệnh nhân Sara Plus

Sara Plus hỗ trợ bệnh nhân tăng khả năng vận động nhiều hơn bất kì thiết bị nào thuộc loại này
Thiết bị hỗ trợ di động và vận động cho bệnh nhân Sara 3000

Thiết bị hỗ trợ di động và vận động cho bệnh nhân Sara 3000

Sara 3000 là sản phẩm hỗ trợ di động và vận động cho bệnh nhân. Thiết kế tiện dụng và các tính năng hỗ trợ cho phép chỉ cần một điều dưỡng viên chăm...