Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Anti-Confusion Probe Kit

Thông tin sản phẩm:

Bộ dụng cụ để kiểm tra các outlet của từng loại khí trong qúa trình lắp đặt & sau quá trình lắp đặt để đảm bảo không có sự nhầm lẫn giữa các ổ khí từng loại khí.
Theo tiêu chuẩn HTM
Bộ kit bao gồm:

  • Đầu cắm nhanh O2
  • Đầu cắm nhanh Khí nén 4 bar (MA4)
  • Đầu cắm nhanh Khí nén 7 bar (SA7)
  • Đầu cắm nhanh khí hút (VAC)
  • Đầu cắm nhanh AGS
  • Đầu cắm nhanh khí N2O

Tất cả được đựng trong hộp cứng

Một số sản phẩm khác

Thiết bị kiểm tra độ kín của đường ống

Thiết bị kiểm tra độ kín của đường ống

Thiết bị kiểm tra độ kín của đường ống
Bộ kiểm tra lưu lượng & áp suất

Bộ kiểm tra lưu lượng & áp suất

Bộ dụng cụ kiểm tra lưu lượng & áp suất của từng outlets của Hệ thống khí y tế Theo tiêu chuẩn HTM 2022, HTM 02-02