Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Thiết bị kiểm tra độ kín của đường ống

Thiết bị kiểm tra độ kín của đường ống

Thiết bị kiểm tra độ kín của đường ống
Anti-Confusion Probe Kit

Anti-Confusion Probe Kit

Bộ dụng cụ để kiểm tra các outlet của từng loại khí, chống nhầm lẫn Theo tiêu chuẩn HTM
Bộ kiểm tra lưu lượng & áp suất

Bộ kiểm tra lưu lượng & áp suất

Bộ dụng cụ kiểm tra lưu lượng & áp suất của từng outlets của Hệ thống khí y tế Theo tiêu chuẩn HTM 2022, HTM 02-02