Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Model Tacera là nền tảng báo gọi y tá mới của Austco, dựa trên nền tảng IP và kết hợp giữa các mô-đun báo gọi linh hoạt như nút gọi, trạm trực nhân viên, bảng điều khiển đầu giườn. Sự khác biệt của hệ thống Tacera nằm ở đặc điểm mỗi thiết bị kết nối đều được gán 1 địa chỉ IP riêng biệt trên toàn hệ thống, chỉ cần kết nối, cấu hình và sử dụng ngay lập tức, mọi việc quản trị và theo dõi hệ thống đều được thực hiện dựa trên IP, thông qua trình duyệt quản trị của hệ thống server trung tâm.

Nền tảng Tacera không chỉ đem lại sự tiện lợi khi dễ dàng tích hợp vào hệ thống hiện có của tòa nhà, hiện đại trong cách thức vận hành hệ thống báo gọi y tá, tạo ra những cải tiến về chất lượng chăm sóc bệnh nhân với khả năng mở rộng các tính năng giải trí, điều hòa trong phòng bệnh, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.